Nav 08 20.12

NAV 08-20.12

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden til en arbeidstaker som er unntatt fra arbeidsgiveransvar på grunn av …

NAV 08-20.12

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden til en arbeidstaker som er unntatt fra arbeidsgiveransvar på grunn av …

Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til …

Altinn – Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar

Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar (NAV 08-20.12).

Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden … – Arbinn

Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?

Arbeidsgiver må fremsette krav om refusjon for utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette skal gjøres på skjema NAV 08-20-12. Det må fremsettes et eget …

Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å …

Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger ved særlig stor fravær?

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12. OBS: Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til …

Refusjon av sykepenger – Compendia24

Etter arbeidsgiverperioden på 16 dager overtar NAV ansvaret for å betale sykepenger. … til arbeidstaker som er unntatt arbeidsgiveransvar (NAV 08-20.12) …

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ved langvarig …

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ved langvarig / kronisk sykdom eller svangerskap.

NAV 08-20.05 ( søknadsskjema for langvarig / kronisk sykdom) NAV 08-20.20 ( søknadsskjema for svangerskapsrelatert fravær) Fylles ut elektronisk, skriv ut …

Endringer fra versjon 2: Avsnitt “Fremgangsmåte ved søknad” : Oppdatert søke-informasjon.Avsnitt “Dersom unntak innvilges på grunn av kronisk sykdom” : I siste setning står det nå …”gjelder unntak” (formuleringen i versjon 2 var …”gjelder det” )Avsnitt “Ved unntak fra sykepenger i arbeidsgiverperioden ved svangerskap er reglene annerledes” : “Unntatt/unntak” erstatter “fritatt/fritak”. I siste setning står det nå ..”registrert av leder i GAT” (formuleringen i versjon 2 var …”registrert av leder i HRS eller GAT” )

Rundskriv til ftrl kap 8 – Sykepenger – Lovdata

Kravet skal settes fram digitalt eller på skjema NAV 08-20.12, og det skal fremsettes eget krav for hver arbeidsgiverperiode, som kan bestå av én eller …

Nye digitale skjemaer – Fritak for arbeidsgiverperioden

Nye digitale skjemaer – Fritak for arbeidsgiverper… – Visma Community

NAV 08-20.12 – refusjonskrav. Arbeidsgiver som har sendt det digitale skjema, vil få en kvittering i Altinn, med varsel på SMS eller e-post. Arbeidstaker får …

Arbeidsgiver har i noen tilfeller mulighet til å søke fritak for arbeidsgiverperioden. Søknad om fritak, samt refusjonskrav i de tilfellene der man

Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Skriftlig spørsmål – stortinget.no

Fravær i arbeidsgiverperioden for personer med unntak etter § 8-20 skal dokumenteres med utfylt refusjonsskjema NAV 08-20.12, hvor arbeidstaker signerer på …

Undertegnede har blitt kontaktet av Bunadsaum AS. Bedriften er IA bedrift og har en ansatt med kronisk sykdom. Sykdommen medfører et sykefravær på 4 -5 dager per mnd. De har søkt og fått innvilget fritak for arbeidsgiveransvar i arbeidsgiverperioden. Slik ordningen praktiseres i dag må arbeidstakeren framlegge sykemelding ved hvert sykefravær. Dette oppleves som svært tungvindt og ressurskrevende.
Vil statsråden gjøre endringer i dagens regelverk slik at man oppnår en forenklet praktisering av slike tilfeller?

Keywords: nav 08 20.12