Nrk samenes historie

Samenes historie: Urfolk og folkerett – Norgeshistorie

Samenes historie: Urfolk og folkerett – Norgeshistorie – NRK Radio

Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Samenes historie: Landet befolkes – Norgeshistorie – NRK Radio

Hvem kom først, samer eller nordmenn? Hvordan og når oppsto samisk etnisitet? Hva er egentlig etnisitet? Denne episoden bygger på boken Samenes historie …

Hvem kom først, samer eller nordmenn? Hvordan og når oppsto samisk etnisitet? Hva er egentlig etnisitet? Denne episoden bygger på boken Samenes historie fram til 1751, skrevet av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, utgitt av Cappelen Damm akademisk.

Samenes historie: Befolkning, land og grenser – Norgeshistorie

Samenes historie: Befolkning, land og grenser – Norgeshistorie – NRK Radio

Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Norges grenser ble trukket i etapper. Samiske samfunn ble delt mellom ulike stater. Men deres levemåter skulle beskyttes. Grensen mellom Sverige og Danmark-Norge i 1751 markerer et skille i samisk historie. Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Samenes historie: Sannhet og forsoning – Norgeshistorie

Samenes historie: Sannhet og forsoning – Norgeshistorie – NRK Radio

Hva er sannheten om fornorskingspolitikken mot samer? Det jobber disse med å finne. Bildet viser Sannhets-og forsoningskommisjonen. Er det mulig å finne én …

Hva er sannheten om fornorskingspolitikken mot samer? Det jobber disse med å finne. Bildet viser Sannhets-og forsoningskommisjonen. Er det mulig å finne én sannhet? Hvem skal forsones, og med hvem?

Samenes historie: Samer og andre verdenskrig – Norgeshistorie

Samenes historie: Samer og andre verdenskrig – Norgeshistorie – NRK Radio

Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm …

Den russiske revolusjonen i 1917 stengte østsamer ute eller inne i Norge. Den finske fare førte til styrking av fornorskingspolitikken. Industri og teknologi satte også grenser for samers språk og levesett. Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Samenes historie: Kulturmøter og kolonisering – Norgeshistorie

Samenes historie: Kulturmøter og kolonisering – Norgeshistorie – NRK Radio

2. des. 2021 — Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, …

Samlingen av Norge foregikk med kristendommen som våpen. Middelalderkongenes ambisjoner om å legge hele landet under seg, grep inn i samisk og norrønt levesett. Hvorfor ble den samiske kulturen styrket, mens den norrøne ble svekket? Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Historie-podkast kritiseres: – Har stjålet samenes perspektiv

25. jan. 2022 — «Samenes historie» er lagd av Universitetet i Oslo, og er publisert av NRK. Det er den fjerde sesongen i podkastserien «Norgeshistorien». Denne …

Samenes historie: Selvbestemmelse – Norgeshistorie

Samenes historie: Selvbestemmelse – Norgeshistorie – NRK Radio

Hvordan kunne en vannkraftsak ende med et Sameting? Hva kan Sametinget bestemme? Hva betyr det at samene er et folk med rett til politisk, kulturell og …

Hvordan kunne en vannkraftsak ende med et Sameting? Hva kan Sametinget bestemme? Hva betyr det at samene er et folk med rett til politisk, kulturell og økonomisk selvbestemmelse?

Samenes historie: Nasjonsbygging og fornorsking – NRK Radio

Samenes historie: Nasjonsbygging og fornorsking – Norgeshistorie – NRK Radio

Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm …

Én nasjon, ett folk, ett språk, var målet fra midten av 1800-tallet. Samenes språk passet ikke inn. Fornorsking var både en villet politikk og en prosess. Men var Kautokeino-opprøret et uttrykk for opprør mot norsk politikk? Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Keywords: nrk samenes historie, samenes historie nrk