Sol lesing

Sol-lesing – Sol-lesing

Forside · Login · Nyheter · Informasjon · Ressurser · Helhetlig plan · Til skoleledere · sol_logo – bare sol. SOL. Systematisk Observasjon av Lesing.

SOL – Conexus

SOL står for Systematisk Observasjon av Lesing. Det er et system som hjelper deg med å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling, og der du kan følge …

Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i…

Systematisk Observasjon av Lesing -SOL

Sekken oppvekstsenter : Systematisk Observasjon av Lesing -SOL

Alle lærerne får opplæring i SOL. Sagt om lesing og bøker: Lesing og skriving må læres, og øving gjør mester.

Side for skole, SFO og barnehage på Sekken

SOL-nivå 1 – Netteleven

SOL-nivå 1

SOL-nivå 1: Før-alfabetisk lesing 1.1 Kjenner igjen navnet sitt. 1.2 Lesing bygger på visuelle særtrekk ved ordet + gjetting

Systematisk Observasjon av Lesing – SOL – Sira skole

Sira skole : SOL – Systematisk Observasjon av Lesing

SOL er et nyutviklet kartleggingsverktøy basert på forskning og mange års erfaring innenfor lesing. I tillegg til å være et kartleggingsverktøy, har SOL også en …

sira skole flekkefjord

sol-skjema.pdf – WordPress.com

SOL – systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder …

Systematisk observasjon av lesing – rettleiing i teori og praksis?

Systematisk observasjon av lesing – rettleiing i teori og praksis? Ein kvalitativ undersøking rundt erfaringar lærarar har gjort seg med leseprogrammet. SOL av.

Keywords: sol lesing